Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İşe Alım Süreci
Stinga TR Şirketi’nin, işe alım süreçlerindeki amacı doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmektir. Stinga TR Şirketi  olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterler adayların yetkinlikleridir. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki yetkinliklere  sahip olmasını önemseriz.

Motivasyonu Yüksek
Proaktif
Problem Çözme
Profesyonellik ve Uzmanlık
Sonuç Odaklı
Takım Çalışması
Sözlü İletişim ve Etki Yaratma
Strese Dayanıklılık
Vatandaş Odaklılık
Verimlilik
Kurumsal Fayda Odaklılık
Kalite Odaklılık
Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenilirlik
Bütünsel Bakış
Yaratıcılık ve Girişimcilik
Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
Farklılıklara Uyum ve Yönetme
Müşteri Duyarlılığı
Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun belirlenmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır:

Bireysel Mülakat
Grup Mülakat
İngilizce Seviye Tespit Sınavı
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada amacımız,adayların bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim ve Gelişim
Yetkinlik Yönetimi ve Gelişimi
Stinga TR Şirketi’nin  bünyesindeki YetkinlikYönetimi ve Gelişimi sürecinin amacı, çalışanların, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanmasıdır.
Stinga TR şirketimizde, her seviyedeki pozisyon için çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenir.Havuza alınan adaylar Lider Geliştirme Programları ile yeni görevlere hazırlanır. Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile potansiyel çalışanların kariyer planları takip edilir.
Liderlik yetkinlikleri taşıyan başarılı çalışanlarımız ise “Değerlendirme Merkezi Uygulaması” ile tespit edilir özel bir yetenek yönetimi programına dahil edilir ve yakından takip edilerek, ileride görev alacakları üst yönetim pozisyonlarına hazır hale getirilir.

İç İlan Sistemi
Stinga TR şirketimizde, 1 yılın üzerinde deneyim gerektiren boş pozisyonlar için Stinga TR çalışanlarına öncelik verilir.Son 6 aylık çalışma sürecinde yazılı uyarı almamış, performans olarakta başarılı yada üstün başarılı kriterlerine sahip olan çalışanlarımıza öncelik verilecektir. Boş pozisyonların çalışanlara duyurulduğu, Stinga TR şirketimiz içinden yapılan başvuruların değerlendirildiği portalımızda, çalışanlarımıza kendi kariyerlerinde etkin rol oynama ve kariyer gelişimlerine yön verme fırsatı sunulur.https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube