Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

Yönetim Politikamız

Yönetim PolitikamızAşağıda bulunan metni, “Yapay Zekâ“ kullanarak “SESLİ“ dinleyebilirsiniz.
Stinga Enerji A.Ş. Yönetim Politikası

Stinga Enerji A.Ş. olarak, faaliyetlerimizi etik değerlere uygun, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı ve yasalara tam uyum içerisinde yürütmek amacındayız. Müşterilerimize, paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak aşağıdaki yönetim politikası ilkelerini benimsemekteyiz:

1. Kalite ve Güvenlik

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak ve faaliyetlerimizi yüksek kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirmek için sürekli çaba gösteririz. Hizmetlerimizi sunarken güvenlik konusunda en yüksek standartları sağlamaya özen gösteririz ve çalışanlarımızın güvenliğini ön planda tutarız.

2. Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlıyız. Faaliyetlerimizi çevreye zarar vermeden gerçekleştirme, enerji kaynaklarını verimli kullanma ve atıkları en aza indirme konularında sürekli iyileştirme hedeflerini benimseriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik eder ve enerji verimliliği çözümlerine yatırım yaparız.

3. Yasal Uyumluluk ve Etik Değerler

Tüm faaliyetlerimizi yürütürken yasalara tam uyum gösteririz. İş etiği ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalırız. Şeffaflık, adalet ve saygı prensiplerine dayalı olarak iş yaparız. Müşteri gizliliği ve veri koruması konularında yasaların gerektirdiği tüm önlemleri alırız.

4. İnsan Kaynakları

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, eğitim imkanları sunmak ve işlerine katkıda bulunmalarını teşvik etmek için çaba sarf ederiz. İş güvenliği ve sağlığı konusunda gerekli önlemleri alır ve çalışanlarımızın refahını ön planda tutarız. Farklılıklara saygı gösterir ve eşitlik ilkesine inanırız.

5. İnovasyon ve Sürekli İyileştirme

Sürekli gelişimi ve yenilikçiliği teşvik ederiz. Yeni teknolojileri takip eder ve iş süreçlerimizi verimli hale getirmek için sürekli iyileştirme fırsatlarını ararız. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alır ve hizmet kalitemizi artırmak için çaba gösteririz.

Bu yönetim politikası, Stinga Enerji A.Ş. yönetimi tarafından gözden geçirilir, onaylanır ve tüm çalışanlarımız tarafından benimsenir. Politikamızın etkinliğini sürekli olarak izler ve gerektiğinde güncelleriz.https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube