Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

Hakkımızda

Hakkımızda

Stinga 4D Reaktör üstü ve döner fırında oksijensiz ortamda karbonlaştırarak kurutma ve gazlaştırarak yakma sistemleri emisyonsuz yanmayı sağlayan, yanma sırasında tüm zehirli gazları da yakan, aynı zamanda kömürlerin kalitesini ve kalorisini artıran, doğada bulanan yanma özelliğine sahip ancak günümüz teknolojisi ile yakılması ekonomik olmayan bitümlü şistlerin de yanmasını sağlayan bir reaktör (kazan) düzeneğine ilişkin olarak geliştirdiğimiz “Yeni Teknoloji Yüksek Verimli Isı Jeneratörü ve Yeni Teknoloji Kömür Kurutma Sistemi” projemizle her bölgedeki maddelerin enerji kaynağı olarak kullanılabileceğini, bu sebeple enerjiyi taşıma maliyeti ve bölgesel enerji bağımlılığının asgari seviyeye indirilebileceğini belirten ve enerji alanında Ülkemize büyük getirisinin olacağını öngörüyoruz.https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube