Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

Hakkımızda

Hakkımızda

Yerli ve Milli Makine Üretimi

Sizlere gururla Stinga Enerji'nin "Yerli ve Milli Makine Üretimi" üzerine odaklanan çalışmalarından bahsetmek istiyoruz. Ülkemizdeki endüstriyel gelişime ve teknolojik ilerlemeye katkı sağlamak amacıyla yola çıkan Stinga Enerji, yerli makine üretiminde üstün bir başarıya imza atmıştır.
Yerli ve milli üretim, her birimizin gurur duyması gereken bir konudur. Bağımsızlık ve kalkınma yolunda önemli bir adımdır. Stinga Enerji, bu vizyonla hareket ederek, ülkemizin enerji sektöründe yerli makinelerin üretimini desteklemekte ve bu alanda öncü bir rol oynamaktadır. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, yerli ve milli makine üretimi, ekonomik ve stratejik açıdan büyük bir öneme sahiptir.
Stinga Enerji'nin bu alandaki çalışmaları, ülkemizin enerji sektöründe dışa bağımlılığı azaltmaya, yerli kaynakları daha etkin kullanmaya ve istihdamı artırmaya yönelik büyük bir adımdır. Bu çalışma kapsamında, Stinga Enerji'nin yerli ve milli makine üretimine yönelik yatırımlarının yanı sıra, Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji transferi gibi stratejik adımlar da yer almaktadır. Bu sayede, ülkemizin endüstriyel kapasitesi güçlenmekte, teknolojik bilgi birikimi artmakta ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir konuma gelmektedir. Stinga Enerji'nin bu önemli çalışması, sadece enerji sektörüne değil, aynı zamanda ülke genelinde sanayi ve teknoloji alanında da büyük bir ivme kazandıracaktır. Yerli makinelerin üretimiyle birlikte, ülkemizdeki iş gücü istihdamı artacak, yerli tedarikçiler desteklenecek ve teknoloji transferiyle birlikte yerli üretimin kalitesi ve verimliliği artacaktır.
Stinga Enerji'nin "Yerli ve Milli Makine Üretimi" çalışmasının, ülkemizin geleceğine ışık tutacağına inanıyor ve sizleri bu umut dolu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Günümüzde enerji ve çevre konuları giderek önem kazanıyor. İşte bu noktada, size heyecan verici bir haberimiz var; Yeni nesil yerli ve milli Stinga teknolojileri, Arıtma Çamuru, Yüksek nemli Düşük Kalorili Linyit kömür, Orman Atığı, Tarım Ürünleri Atığı, Fındık Kabuğu, Zeytin Posası, Evsel Atıklar, Sanayi Atıkları, Tezek, Tavuk Gübresi gibi organik maddeleri karbonlaştırarak kurutmaktadır.
Karbonlaştırılarak kurutulan maddelerin nem oranı yüzde bire kadar düşürülmektedir. Bu teknoloji Aynı zamanda, bu maddeleri yakıt olarakta kullanabilmektedir. Bunun yanı sıra, organik maddelerin haricinde, Kil, Bentonit ve diğer inorganik maden cevherlerinide kurutarak nem oranını % 1 neme kadar indirebilmektedir.
Bu buluş, Amerika Birleşik Devletleri dahil 134 ülkeden patentli bir kurutma teknolojisidir! Ve daha da güzel olanı, bu teknolojinin imalatı Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştiriliyor.
Fosil yakıtların, enerji üretimindeki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, birlikte getirdiği karbon ayak izi ve çevresel etkileri de göz ardı edilemez. İşte Stinga Enerji'nin patentli kurutma teknolojisi, bu noktada devreye giriyor. Stinga Enerji'nin patentli kurutma teknolojisi, kömür, kil, bentonit, arıtma çamuru ve benzeri bir çok ham maddelerin işlenmesinde devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Kurutma sürecinde, enerji verimliliği maksimum düzeyde sağlanırken, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. Bu da hem enerji sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı sağlıyor, hem de çevresel etkileri minimize ediyor.
Yeni nesil kurutma teknolojisi, ham maddelerinin kurutma sürecinde enerji verimliliğini maksimum düzeyde sağlar. Bu da, daha az yakıt tüketimi anlamına gelir ve dolayısıyla karbon ayak izini azaltır. Yeni nesil kurutma teknolojisi, besleme yapılan ürünün nem oranını sıfıra yakın düşürüp, kaliteyi artırıyor ve işlenebilirliği kolaylaştırıyor. Bu da enerji üretiminde daha yüksek verimlilik sağlamak anlamına geliyor. Aynı zamanda, karbonlaştırarak kurutulan ürünlerin içerdiği zararlı maddeleri azaltarak, çevresel etkileri en aza indiriyor ve hava kalitesini iyileştiriyor. Stinga Enerji'nin Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştirdiği imalat, yerli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Ülkenin enerji sektöründeki teknolojik gelişimini destekleyerek, istihdam yaratıyor ve yerli kaynakların kullanımını teşvik ediyor. Bu da Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve ekonomik büyümesine olumlu bir etki yapıyor. Stinga Enerji'nin kurutma teknolojisi, yüksek verimlilik, çevrecilik ve yerli kaynakların kullanımı gibi önemli avantajları bir araya getiriyor. .
Fosil yakıtların önemini anlayarak, çevremizi koruma misyonunu da benimseyen Stinga Enerji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir çağ açıyor. Bu heyecan verici teknolojiye sahip olan Stinga Enerji, hem enerji sektöründe ileriye taşınmayı hem de çevremizi korumayı hedefliyor. Tüm Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları tamamlanmış olup endüstriyel olarak kullanıma hazır durumdadır. Siz de bu yenilikçi adımın bir parçası olmak ve enerji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Enerjiniz bizim için önemlidir.
Daha temiz bir dünya için çalışıyor, Türkiye için üretiyoruz..https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube