Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

Adı Şenol Faik Özyaman, iddiası ise hayalleri zorlar nitelikte!

10 Nisan 2024 78

Adı Şenol Faik Özyaman, iddiası ise hayalleri zorlar nitelikte!

Adı Şenol Faik Özyaman, iddiası ise hayalleri zorlar nitelikte… Geliştirdiği kurutma ve yakma teknolojisi ile kömür, bitümlü şist, evsel atık ve akla gelebilecek her türden yakıt kaynağının emisyonsuz olarak yakılarak sadece 0,5 cent’lik bir maliyetle enerji ürettiğini savunuyor. Özyaman’a göre, bu buluş sayesinde Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ortadan kalkacak… Dahası, bu yeni teknoloji aynı zamanda enerji savaşları üzerinden bir “barış projesi” anlamına geliyor. Özyaman, kurdukları kurutma/zenginleştirme tesislerinde ton başına sadece 2 dolar gibi son derece düşük bir maliyetle kömürün nemini yüzde 50’lerden yüzde 5’lere düşürebiliyor ve kalorisini de 2500 kg/cal artırabiliyor. Geliştirdiği kazan teknolojisiyle de tüm yakıtları sıfıra yakın bir emisyonla yakabiliyor. Türkiye ve ABD dahil 134 ülkede patentini aldığı buluşunu Türkiye’nin sahiplenmesini istiyor. Devletin ilgili tüm kademeleriyle teması ve görüşmeleri olmuş. Sonuçları bilimsel olarak kanıtlanan ve onaylanan çalışmalarıyla ilgili bakanlıklar ve bürokrasiyle büyük bir heyecanla başlayan çalışma ve işbirlikleri kendi ifadesiyle “sürekli olarak bir noktada tıkanmış…” Artık önünde tek yol kaldığını söylüyor Özyaman ve ekliyor: “Amerikalılar dört yıl önce bana, ‘Türkiye’de bürokrasiyi aşamazsın, geleceğin yer ABD’dir’ demişlerdi ve haklı çıktılar. Artık ABD’ye yol göründü…”
Türk mucit Şenol Özyaman son bir çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak istiyor sesini, “Ülkemizi enerji bağımlılığından kurtaracak bu projeyi Türkiye’ye kazandırın…”
Şenol Özyaman Dünyanın sorularını yanıtladı:
STİNGA teknolojisi nedir?
15 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu geliştirdiğim organik katı ve sıvı haldeki yakıtların emisyonsuz yanmasını sağlayan yüzde 100 yerli ve milli bir teknolojidir. Büyük ve kapsamlı bir sistem yazılımı ile kontrol edilen bu teknoloji, yanma sırasında tüm zehirli gazları da yaktığı için, emisyonsuz bir yanma sonucu sera gazı salınımını ortadan kaldırmaktadır. Bu teknolojiyle kömür, arıtma çamuru, büyük baş ve küçük kanatlı hayvan gübresi gibi https://youtu.be/geXpzt_H0Cs  kaynaklar emisyonsuz şekilde yakılarak yüzde 100 bertarafı edilebilmekte ve bu kaynaklardan çok ucuza enerji elde edilebilmektedir.
https://youtu.be/xNqQ722n558  Doğada bol miktarda bulunan yanma özelliğine sahip ancak günümüz teknolojisi ile doğrudan yakılması mümkün olmayan bitümlü şistlerin de (kaya gazi) sıfıra yakın emisyonla yakılması artık https://youtu.be/99T-PWSfpI4 mümkündür. Buluşunu gerçekleştirdiğim yüksek verimli ısı jeneratörü, sıcak su kazanı, buhar kazanı, kızgın yağ kazanı ile kömür ve tüm organik yakıtlar kurutularak (zenginleştirme) yüksek verimli ve emisyonsuz enerji kaynağına dönüştürülmektedir. Bilindiği gibi sigara içenlerin aldığı karbon monoksit değeri 2000 ppm’dir. STİNGA teknolojisi ile kömür kapalı ortamda bile bacasız olarak yakılabilmekte ve bu uygulamada CO ise30 ppm olarak gerçekleşmektedir.
100 daireyi ısıtan ve sıcak suyu üretebilen ayda 15 TL ile çalışan kazan video: https://youtu.be/4HcPZ_qDu0w
Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının sonu mu geliyor?
İddiam budur. Bu teknoloji ile düşük kalorili de olsa kömür ve ayrıca bitümlü şist zengini olan Türkiye için, artık enerjide dışa bağımlılığın gerçek anlamda sonunun geldiğini söylemek abartı değildir. Bitümlü şist (kaya gazi) taşi yüzeyden alınıp 1 dolara 8500 Kalori/kg 1 tonu mal edilen rezervi bitmeyecek kadar yüksek olan enerji kaynağı ile dışa bağımlılığımız bitecek.
Mevcut santrallerin teknolojiniz ile revize edilirken, bir taraftan Bitümlü şist kaya gazi taşı ile yatırımlar yaparak enerji dışa bağımlılığımız bitecek diyorsun.?
Ar-Ge'si bitmiş endüstriyel olarak çelişmiş 4 yıl boyunca devletimizin yetkili kurumlarından raporları alınmış stinga teknoloji tek ülkemizden start almasını hep birlikte el ele başlatalım.
Bu buluşunuz patentlendi mi, hangi ülkelerde?
Evet, 5 yıllık bir patentleme süreci yaşadık. Şu anda Türkiye ve ABD dahil, dünyanın 134 ülkesinde patentim adıma tescil edilmiş durumdadır.
Zenginleştirme (kömür vb.) işlemi ticari olarak fiilen yapıldı mı?
2005 yılında ticari olarak ilk pilot tesisi İstanbul’da bir kömür ocağına kurduk ve üç yıl boyunca üretim yaptık. STİNGA teknolojimizle ilgili emisyon testleri, kapasite, otomasyon yazılım geliştirme, kullanılan malzemelerin ömrünün ve mukavemetinin hesaplanması ve uygulama da daha uzun ömürlü çalışması için gerekli değişikliklerin yapılması sağlanmıştır. 2008 yılında Merzifon Alıcı köyü kömür ocak işletmesinde 10 ton/saat kapasiteli ticari olarak kömür zenginleştirme tesisi kurduk. Burada üretilen ve zenginleştirilen kömürü pazara sunduk. Zenginleştirilmiş kömür kullanan fabrikaların kömür ihtiyaçlarını yüzde 50 azalttık. Bu kömürün emisyon değerinin mevcutlara yüzde 94 daha düşük olduğunu ve enerji maliyetlerinin de yüzde 58 düşürüldüğün kanıtladık. Tesisi iki yıllık faaliyetin ardından, kömür ocağının işletmecisiyle yaşadığımız hukuksal sorun nedeniyle kapatmak zorunda kaldık.
İzleyen dönemde neler oldu?
2010 yılında STİNGA teknolojisi, endüstriyel olarak çalışmaya uygunluğunu tümüyle ispatlamış oldu. Patentleme çalışmalarına başladık. Süreç içinde 134 ülkede, yaptığım buluşun benzer buluşla farkını yüzlerce sayfalık dosyalarla savunduk. Ve patent çalışmamızı da tamamlamış olduk. 2010 yılı sonunda 20 ton/saat kapasiteli yeni bir STİNGA teknoloji marinasını üreterek Denizli Tavas ilçesi Avdan Köyü kömür ocağından5 yıl süreyle kömür alım sözleşmesi yaptık. Bu tesisimiz endüstriyel olarak kapasitesi yükseltilmiş şekilde 24 saat 365 gün üretimle çalışmaya başladı. 4 yıl süren bu çalışmamız esnasında TÜBİTAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü NanoTeknoloji bölümü olumlu rapor hazırladı. TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri ile EÜAŞ’da Denizli işletmemizdeki olumlu sonuçları raporladı.
 TKİ RAPOR3    
EÜAŞ A.Ş. ile olan temaslarını gösterecek çalışma varmi.?
EÜAŞ Kuşadası Çalıştayında teknoloji sunumuzu Genel müdür, santral müdürleri ve toplam 250 teknik müd. düzeyindeki çalıştayda projemizin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.
Denizli işletmesinin çalışması video: https://youtu.be/x9cVph6W1sk
Amerika'ya gitmem için hayal bile edemeyeceğim maddi manevi tekliflerde bulundular. Dört yıldır gitmemek için direniyorum. Çok büyük maddi manevi zorluklar yaşadığım halde, Türkiye’de bu projeyi başlatamadım. Vicdanım el vermiyor, vatanıma ihanet edeceğim hissine kapılıyorum, gitmemek için direniyorum. Amerika’ya gittiğimde bütün dünyadaki patent haklarımı Amerika'daki şirketime devretmem istenecek. İlk önce ABD'de aldığım patenti Amerika'daki STİNGA şirketime devretmem istendi. ABD'deki yüzde 100 hissesi ailemle bana ait olan STİNGA   şirketimize devrettim. Diğer ülkelerden aldığım patentlerin devir edilmesi ile ilgili teklifleri gelecek ve buluş tümüyle ABD'nin olacak. Dolasıyla şirket Amerikan şirketi, ortakları Amerikan vatandaşı oluyor. Böylece bütün dünyaya Amerika’dan çıkmış olacak ve bu teknolojiyi Türkiye çok yüksek bedeller ödeyerek kullanmak zorunda kalacak. ABD’ye patent müracaatı yaptığımda patent kuruluşlarına verdiğim bilgiler doğrultusunda bana bir ay gibi kısa bir surede ulaştılar. Hâlbuki ülkemizde devletimizin ilgili kurumlarına bizzat resmi dilekçe ile müracaat ettiğim halde beş senede hiç bir netice alamadım.
ABD'de bazı çalışmalar yapılıyor ve sona yaklaşıyoruz, gitmek zorundayım. Ama ben buluşun ülkemizde kalmasını sağlamak için mücadele etmeye devam ediyorum. 
 Finansman zorluğumuz o kadar fazla ki ben dahil olmak üzere bütün kader ortaklarımla bir ekmeğe muhtaç durumda mücadele ederken, vergi, sigorta, ve kredi borçları bütün mevcut varlıklarımıza, banka hesaplarına evlerimize kadar haciz edilmiş durumda iken ABD’nin teklifini değerlendirmeyip ülkemiz menfaati için sürekli çalışan örnek işletme olsun istiyorum. 
698.jpg
589.jpg
Çözüm olmaz ise Çorum Osancik kömür işletmenizin çalıştırmak için ne yapmayı düşünüyorsun.?
Çorum Osmancık kömür zenginleştirme işletmesinin eksik olan finansmanı için borçlanarak veya ortak alarak hemen faaliyete geçirip çalışmayı sağladıktan sonra idealim olan halkımıza mal etmek için HALKA AÇIK şirket kurarak % 90 hisseyi halkla vererek birlikte mücadele ederek paylaşıp hakin olmasını sağliyacam. Böylece koydukları ortaklık sermayelerinin yıl sonun da minimum iki katini almalarını birlikte göreceyiz.
Geliştirilen kurutma-zenginleştirme sisteminin rakamlarla ifadesi nedir? Ne ölçüde bir enerji verimli artışı sağlayabiliyor?
STİNGA teknolojisinin termik santraline uygulanması halinde, enerji girdi maliyetinde yüzde 65 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Nemli ve düşük kalorili kömürün zenginleştirilmesiyle örneğin Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde halen yüzde 23 düzeyinde bulunan verim yüzde 50’ye çıkmakta ve enerji üretim maliyeti minimum yüzde 80 aşağı çekilebilmektedir. Yani, Elbistan Santrali’nin kullandığı yüzde 55 neme sahip 1070 kg/kalori kömür, zenginleştirmeyle nem oranı 50 alınmakla bile kalorisi 3570 kg/kaloriye ulaşacaktır.
a) Elbistan A termik santral 1 saate yaktığı kömür 2.916.000 kg/saat × 1070 kg/kalori =3.120.120.000 kalori isi enerjisi elde eder. Santralin kurulu gücü (1064 MW/saat tır ) = 1.064.000 kW/saat Elektrik üretiyor.
b)  Mevcut santral 1 saat enerji elde etmek için harcadığı isi enerjisi 3.120.120.000 kalori/saat ÷ 1.064.000 KW/ saat=2932. kg/kalori ile 1 KW/saat elde edilmek te Not: 860 kg/kalori = 1 KW olduğuna göre verim kaybı ortada.
c)Termik santrali mevcut elektrik enerjisi verimliliği ( 860 ÷2932 kg/kalori) ×% 100= % 29.33 tur.  
Not: Şu an ise % 23 verimle çalışmakta
a) Elbistan termik santrali ne STİNGA teknoloji ile önceden kurutulmuş (zenginleştirilmiş) % 5 rutubete indirilmiş kuru kömür kullanıldığında yakılacak kömüre göre ulaşılacak elektrik enerjisi verimliği.
b)1 saate mevcut (eski) teknoloji 2.916.000 kg/saat kömür kullanırken, STİNGA teknoloji zenginleştirdiği kömür 3570 kalori/kg ulaştığından % 65 daha az orijinal kömür kullanacağından 1.036.347 kg/saate kömür zenginleştirerek (kurutarak) % 50 rutubet alınacağından elde edilecek kurutulmuş % 5 rutubetli 518.173 kg/ saat 3570 kg/kalorilik kömür santrale beslenecektir.
c)STİNGA teknoloji 1saatte elde edeceği isi enerjisi için: 518.173 kg/saat ×3570 kg/kalori= 1.849.879.395 kalori santral çalışacak.
d) STİNGA teknoloji ile 1 KW saat enerji elde etmek için sarf edilen isi enerjisi  =1.849.879.395 kalori/kg  ÷1.064.000 KW. Saatte = 1.738 kg/  kalori ile 1 KW elektrik üretecek, eski teknoloji 2932 kg/kalori ile üretiyordu.
e)Termik santrali stinga teknolojisi ile ulaşabilecek enerji verimliliği : ( 860 ÷1.738 kg/kalori) × % 100 = %49,4~ olacak. Not:  Eski teknoloji 2.916.000 kg kömür kullanırken STİNGA teknoloji ise 518.173 kg/ saat kömür kullanıyor. ?
f)Eski teknoloji saate 2.916.000 kg kömür kullanırken kazanda yanma sonrası çıkan kul % 35 = 1.020.600 kg/saat. STİNGA teknoloji ise 518.173 kg/h te % 45 kul çıkacak 234.177 Kg/ saat kul çıkacak. Aradaki fark % 400.Not: kuru kömürde kul rutubet alındığından kul miktarı % 35 ten % 45 ~ olacaktır
g ) Emisyon değeri santralin şu an bacadan çıkan değer den % 94 daha az çıkma sebebi, kul miktarı % 400 azaldığından bacadan çıkacak parti kul o oranda azalır. 2.916.000 kg/ saat kömürü yakmak için,  1 kg kömürü kazanda yakma havası olarak 5 metreküp gerekir. 2.916.000 kg × 5 = 14.580.000 metreküp hava gerekir. STİNGA teknoloji ise kullandığı kömür 518.173 kg / saat × 5 metre küp = 2.590.865 metre kup yakma havası kullanır. Bu faktörler göz önüne alındığında atmosfere atılan baca gazi emisyonu ortadadır ve Santralesin yukarıda bahsettiğim özelliklerini göz onu ne alınır ise korozyonun ne kadar az olacağı ortada.
h) Santraller elektrik üretirken kullandıkları iç tüketim i'm enerjisi ortalama % 13 civarında olup, STİNGA teknoloji yukarıda bahsedilen özellikler den dolayı  % 58 daha az iç tüketimi azaltmak ta, ve azalan % 58 tasarruf 1.064.000 KW /saat üreten santral % 13 iç tüketim yerine %  6.5 tasarruf edeceğinden 69.160 kW/ saat artı olarak enerji ürettiğinden santralin kurulu gücü 1.064 MW iken + 69 MW = 1.134 MW ulaşacaktır.
Santralde sistem yükleri azalacağı amortisman giderleri% 50 azalacaktır.
i) Yeni yapılacak termik elektrik santral yatırımları STİNGA teknoloji sayesinde % 60 daha az yatırım ile yapılacaktır.
j) Zenginleştirilen kömür yağmur, ortam ve diğer şartlardan asla nem almaz, stok yapıldığında yanma olmaz stoklama maliyeti minimum seviyeye iner.
k) Zenginleştirilen kömür sıcaklığı sistemden 135 c° de üretilmekte olup her 25c° sıcak kömür % 2 verim artışı sağlar, toplamda 135 c° sıcak kömürden % 5 verim artışı artar. 1134 MW olan kurulu güç 1134. MW +% 5 i 56,7 MW ilave edilirse toplam kurulu güç = 1190,7 MW güce ulaşacaktır.
Ayrıca sera gazı salınımında en önemli faktör karbondioksittir. Karbonla oksijenin yanma esnasında birleşmesiyle atmosfere karbon monoksit miktarının 2.7 katı daha fazla karbondioksit emisyonu salınıyor. Bizim teknolojide ise, salınan emisyon 2.7’nin beşte bir değeri olan 0.54’e düşüyor. Düşme sebebi ise bilimsel çalışmalarla araştırılıyor, https://youtu.be/GaIzkrTesOc   
(Bu link bize ait değildir; linkteki bu çalışma, Enerji Bakanlığı, TÜBİTAK ve EÜAŞ işbirliği ile yapılmış yüksek bütçeli bir projedir. Varılan sonuç % 10 nem alındığında % 15 verime ulaşıldığına dair bilimsel sayılacak bir ispatlamadır. Yine bu proje yetkilileri maksimum % 10 nem alabildiklerini ve daha fazlasının başarılamadığını açıklamaktadırlar. Buna karşın bizim teknolojimiz ile % 50 nem alınmaktadır ve bu durum TKİ ‘nin raporu ile de belgelenmiştir.)
Peki bu zenginleştirmenin maliyeti nedir?
Mevcut teknoloji ile maksimum yüzde 10 nem alınabilmektedir ve bunun maliyeti ton başına 8 dolar civarındadır. Buna karşın STİNGA teknolojisi ile zenginleştirme maliyeti ton başına sadece 2 dolardır ve alınan nem %50’dir. Kapalı işletme linyit kömürleri 2500-4800, taşkömürleri 5000-7500 kalori arasında değişen kaliteli kömürlerdir. Açık işletme kömürleri ise 1000-2500 kalori arasında, nem oranı ise yüzde 35-55 arasındadır. STİNGA ile 2 dolar harcama yaparak 4000’e yakın ilave kalorili, yani kapalı işletme kömürü kalitesinde kömür elde edilebilmektedir.
Zenginleştirmeyi daha geniş izah ederimsiniz, başka etkenleri varmı?
zenginleştirme maliyetini düşüren faktörün dışında santrallerin enerji verimliği, korozyona, emisyon değerlerine, iç elektrik tüketimine, vb.Kömür Zenginleştirme Detayları
Bu durumda kullanılabilir kömür rezervi de artmış olacak…
Dünyada ve ülkemizde kömür rezervlerinin yüzde 80’i düşük kalorilidir. Dolayısıyla verimi düşük ve bu nedenle de yakılması birçok ülkede yasak. Milli teknolojimiz STİNGA ile rezervlerimizi zenginleştirerek, 220 yıl olarak hesaplanan mevcut rezerv ömrünün 600 yıla çıkarılması mümkün. Ayrıca, ülkemiz başta olmak üzere her ülke, her il ya da her yerleşim yeri kendi bölgesinde bulunan yakıtları kullanabilecek ve böylece taşıma ve enerji nakil maliyetleri minimum seviyeye indirilebilecektir.
Ayrıca bitümlü şist varlığı çok önemli. Uçucu gazlar, karbon ve petrol türevleri içerdiği için, ayrıca %1-2 nem içermesi dolayısıyla, kömürden de doğalgazdan da daha yüksek kaloriye sahiptir. Bu şistler ancak STINGA Teknolojileri ile yakıldığında, 12.000 kg./kaloriden söz etmek mümkündür. İlaveten bu taşlar granül haline getirilerek 1800 cº’de çok yüksek bir verimle yakılabilmektedir. Bu yakma yönteminde ise birim/ton maliyeti 1 dolar ve altındadır.
Aşağıdaki fotoğraf bitümlü şist lerin Stinga teknolojisiyle yüzeyden alınıp  bedava denecek kadar ucuz enerji kaynağının mukayesesi olup.
b1-021.jpg
e3-004.jpg
 
BİTÜMLİ ŞİST (ŞEY) YENİ ADI KAYA GAZI TAŞI STİNGA TEKNOLOJİ ENERJİ DENKLEMİNİ NASIL DEĞİŞTİRDİ DAHA GENİŞ BİR AÇIKLAMA YAPARMISINIZ?

Dünyada bitmeyen enerji diyebiliriz nerdeyse bedavaya enerji üretebiliriz.
Mevcut teknolojideki verim yüzde 60-80 aralığında iken, STİNGA kazan teknolojisinin verimi yüzde 95-97aralığındadır. Eski teknoloji kazanlarda çalışma yanma ısısı 850 c°-1100 c°, ısı transferi ise yüzde 40 -60 aralığındadır. Yeni teknoloji kazanın yanma oda sıcaklığı 1400 c° -1800c° aralığına çıkmaktadır ve ısı enerji transferi yüzde 100'ün üzerindedir. Yanma veriminin yüksek olmasına bağlı olarak çıkan küldeki karbon miktarı eser derecede kalır ve cüruf oluşmaz.
STİNGA kazan yanma odasında patentlendiğim buluşla serpantinlerin özel dizaynı sayesinde baca gazı 6 kez dolaşarak sıcaklığı ortam sıcaklığına kadar düşebilmektedir. Böylece yanma odasında üretilen enerjinin tümünü kullanılmakta, kızgın buhara çevirmede enerji transferi maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Böylece tamamı alt alta konulduğunda STİNGA kazan ve zenginleştirme teknolojisi geleneksel enerji üretimine göre yüzde 90 oranında tasarruf sağlamaktadır.
r8.jpg
Yeni STİNGA Kazan Teknolojinin Sağladığı Enerji Verimliliğinin Rakamsal İfadesi
Mevcut termik santrallerde STİNGA teknolojisine dönüşüm mümkün müdür? Nasıl?
STİNGA kömür zenginleştirme teknolojisiyle dönüşüme hemen başlamak mümkün. İlk aşamada kömür zenginleştirme tesisi kurulacak, ardından santralin uygun bir alanında STİNGA kazan teknolojisi devreye alınacak; örneğin , santralde mevcutta bulunan 200 MW buhar türbini , 30 MW gücünde  8 adet STINGA kazanı ile çalıştırılacaktır; bu durumda oluşan toplam 240 MW’lık yakma altyapısı, %85 kazan kapasitesi ile 200 MW enerji üretimini sağlayabilecektir. Türkiye’deki özel sektör termik santraller hariç 11 adet linyit kömürü ile çalışan santrallerde hesaplamalarımıza göre sadece kömür zenginleştirmesi ile bir yılda elde edilecek toplam tasarruf 5.5 milyar TL’yi bulmaktadır.
Devlet kurumlarıyla ne tür temaslarınız oldu?
Devletimizde çok duyarlı ve vatanını seven mükemmel bürokratlar olduğu gibi, kılını kıpırdatmayan, emeklilik bekleyen veya birilerine hizmet etmek için o koltuklarda oturan bürokratlar var. Cumhurbaşkanlığı’na yaptığım başvurunun yönlendirilmesiyle TÜBİTAK, Devlet Bakanlıkları, Sanayi ve Ticaret, Enerji, Çevre ve Orman bakanlıkların tümü bu projemiz konusunda bilgi sahibidirler. Ayrıca enerji konulu birçok toplantıya katıldım ve bilgilendirmeler yaptım. Cumhurbaşkanlığı’na yaptığım ikinci başvurunun ardından Türkiye Kömür İşletmeleri’ne yönlendirildim. TKİ Ar-Ge Daire Başkanı arayarak ziyaret edeceklerinin belirtiler, geldiler önce bu teknolojinin uygulanma konusunda şüpheleri vardı ve uygulama sonuçlarını bizzat gördüler. Ardından her türlü desteği sağlayarak projeyi hayata geçireceklerini ifade ettiler ve o noktada takıldık. Israrlarım sonucu 7 ay sonra 50’şer ton kömürleriyle geldiler. AR-GE Daire Başkanı dahil olmak üzere eksiksiz bir teknik kadroyla bir gün planladıkları çalışma için 3 gün kaldılar. Raporumuzdaki bilgilerin doğruluğunu teyit ettiler. Getirmiş oldukları yüzde 49 nem ihtiva eden kömürü nemini yüzde 2’ye düşürdüğümüzü ve alt kalorisi 1900 Kcal olan kömürlerini 4500 kaloriye 2 dolarlık maliyetle çıkardığımızı yerinde tespit ettiler. Ve Seyit Ömer ve Konya Ilgın akredite laboratuvarlarında bu yönde düzenledikleri raporu TKİ genel Müdürlüğü’ne gönderdiler. 85 sayfalık raporumu içeren bilgileri doğrulayan raporun bir kopyasını da bana verdiler. Ancak sonuç sadece bir teşekkürle sınırlı kaldı. Aynı sonuçlar ve kazan verimine ilişkin benzer analiz raporları TÜBİTAK Gebze İleri teknoloji Enstitüsü tarafından da teyit edildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden (MAM) Prof.Dr. Refik ALIBEYLI enerji danışmanıdır ve kendisiyle bu projeyle ilgili ortak çalışmalarımız var. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık Devlet’te konuyu en iyi bilenlerden birisidir ve kendisiyle yakın görüşmelerimiz olmuştur. Son olarak 2014 yılı başında yeni Bakan olmasını takiben, Gebze’de devletin 50 ye yakın üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmeye beni de davet etti ve bu toplantıda projeyi başlatacağı sözünü vererek benden de ABD’ye gitmememi istedi. Ben bugüne kadar bu talimatına uydum ancak hala somut bir adım atılmış değil.

Çinlilerle de bir temasınız olmuştu sanıyorum…
Evet Çinli enerji grubu “Donfang” Elbistan'da kömür havzasının kullanımı ve santral yapımıyla ilgili Enerji Bakanlığı ile 10 milyar doların üzerinde bir iyileştirme yatırımı planı için temasları olmuştu. Kurulacak yeni santralde ise bizim teknolojimiz kullanılacaktır. Firma Devlet’le görüşmelerini devam ettirmekte biz de beklemedeyiz.
Ayrıca “Donfang” ile 30 makine üreterek Elbistan termik santralinin Stinga Teknolojisiyle kömürün kurutulmasıyla ilgili fizibilitesi

Peki destek alamamanızı neye bağlıyorsunuz? Projeniz yeterli mi bulunmadı?
İnanmak istemiyorum başka hesaplar ve kaygılar olmalı diye düşünüyorum. Özel sektöre gelince, çok iddialı bir proje ve bu projenin anlatımı sadece pilot uygulamalar ile gerçekleşemiyor; yatırımcı projenin büyüklüğüne inanmakta güçlük çekiyor ayrıca rekabet ve güvenlik anlamında da zihninde birtakım çekinceler oluşuyor. Bu algıyı fark ettiğimde, buluşumu endüstriyel ve ticari olarak çalışır hale getirmeye gayret ettim bugün için yatırım sürecini hala kendi adıma devam ettirmekteyim; ayrıca 134 ülkede patent alma süreçlerini de tamamladım. TKİ, TÜBİTAK Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü NanoTeknoloji Bölümü’nden raporları aldım. Bu buluş dünyanın enerji devlerine rakip bir teknoloji içeriyor. Çok farklı yerlerden ciddi tehditler de aldım, almaya da devam ediyorum. Dolayısıyla bu aynı zamanda tehlikeli bir alan ve bu işe girecek yatırımcıları bir kez daha düşünmeye sevk ediyor.
STİNGA teknolojisiyle işletmenin bir yılda sağladığı kar 263.160.000 TL.
Başka kurumlarla temasınız oldu mu?
EÜAŞ Genel Müdürlüğü’nün Kuşadası’ndaki çalıştayında yaptığımız sunumdan sonra genel müdürlükten 3, Çanakkale Termik Santral Müdürlüğü’nden 2 kişi olmak üzere Denizli’deki kömür zenginleştirme tesisimize bir heyet geldi ve inceleme yaptı. Sonuçları gördüler ve inceleme sonucunda başardığımızı, ülkemize hayırlı olmasını dileyip teşekkür ettikten sonra bir daha aramadılar. EÜAŞ Genel Müdürü ile ilk temasımızda bu yeni teknolojinin, düşük kalori ve yüksek nemli kömür kullanımı ve emisyon sorunu nedeniyle Elbistan Termik Santrali için çok uygun olduğunu
Söyledi. EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış Bey’in bu sözleriyle bir kez daha umutlandık. Ancak yine dönüş alamadık. Israrlarımız sonucu Genel Müdür Alış imzasıyla bir yazı geldi. 3 Haziran 2014 tarihli yazıda, Elbistan Santrali’nde yapacağımız kurutma ünitesi çalışması için tüm giderlerin tarafımdan karşılanması, 5 ay boyunca tüm mali ve güvenlik sorumluluğunun bana ait olacağı, işletme sırasında kullanılacak enerji, işçilik, su, iaşe vs tüm giderlerin bedelini ödemem ve yetmez gibi bir de banka teminat mektubu getirmem gerektiği ifade ediliyordu. Türkçesi üstüne bir de para isteniyor ve “bu işi yapmanı istemiyoruz” deniliyordu.

Türkiye'den sonuç alamayınca, başka ülkelere temaslarınız oldu mu ?
Amerika birleşik devletleri STİNGA TECH INC adıyla bir şirketimiz var. Pakistan Park Türk firmamızla Pakistan Enerji Bakanlığı ile görüşmeler devam ediyor çok büyük bir pazar sipariş aşamasında.
Afganistan Park Türk firmamızla görüşmeler devam ediyor. Çin devlet şirketi Donfang ile üç yıldır görüşmemiz sürüyor. Almanya’da çalışmalarımız sonucunda bitümlü şistin kullanılması yasakken şu an enerji üretiminde kullanılması serbest hale gelmiştir.
Ürdün’de çalışmamız oldu. Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısı. STINGA teknolojisi ile zenginleştirilmiş kömür satışı için çalışmalar devam ediyor.
ABD ile ilişkilerimiz daha kapsamlı boyutta. Bana, ‘Türkiye’de bürokrasiyi aşamazsın, geleceğin yer ABD’dir’ dediler ve sanki haklı çıktılar. Utah Üniversitesi ile ortak projelerimiz sürüyor. Ama dört yıldır ABD’ye gitmemek için direniyorum. Bu teknolojinin patentinin ülkemde kalmasını istiyorum. Amerika’ya gittiğimde bütün dünyadaki patent haklarımı Amerika'daki şirketime devretmem istenecek. Ben de ülkem adına buna direniyorum. ABD’deki çalışmalarımı buradan yürütmeye çalışıyorum, ancak görünen o ki Türkiye’de bu teknolojiyi hayata geçirmem mümkün değil. Artık Amerika yolu göründü…

ABD de IMF Başkanıyla ne görüştünüz, görüşmek için kim talep etti açıklarmısın?
IMF başkanı UTAH üniversitesi ve çevreci Mary Anne ile yaptığımız çalışmaların bilgisine ulaşmış ve IMF Başkanı STİNGA TEC INC şirketimden teknolojimiz hakkında görüşmek istediğini Mary Anne ye iletmiş ve şirketimizden teknolojimiz hakkında bilgisi olduğunu belirten yetki belgesi tarafımdan verilerek görüşülmüştür. Rapor

UTAH eyaleti çevreci Mary Ann nin karbon şehri deki basın açiklamasinda ki daveti neydi?
Mary Anne ABD’ri ve UTAHTA Kyoto protokolü imzalanmasıyla % 5 karbon dioksit saliminin indirilmesinde 220 santralin kapanacağı ve % 15 olarak imzalanır ise 2000 santral kapanacağını, insanlar işsiz kalacağı gibi ekonomik sorunların olacağını ve bu teknolojiyi hemen başlatalım ve buradan dünyaya  yaygınlaştıralım ABD güvencesiyle.
Video İçin Tıklayınız.. https://youtu.be/9zDdmw9LmqA

Fransa’da yapılan BM iklim zirvesi ile ilgili görüşleriniz nedir?
BM Paris İklim Zirvesinde vurgulandığı üzere kaybeden KÖMÜR değildir. Kaybeden, yatırım ve enerji maliyeti çok yüksek enerji sistemleridir. Üretim maliyetinin düşürülmesi için Dünyanın 134 ülkesinde patent çalışmaları tamamlanan kömür başta olmak üzere katı yakıt iyileştirme ve emisyonsuz yakma STİNGA Teknolojisi, ayrıca kaya gazı taşıyla (bitümlü şist) enerji maliyetini sıfıra doğru yaklaştırarak dünyanın her yerinde bol miktarda bulunan bu yakıtla , enerji alanında yeni bir çığır açmaya adaydır. Enerji savaşlarına son!! dünya barışı çok uzakta değil. Tüm enerji sektörleri ve Kömüre dayalı enerji üretim zinciri halkalarında  yer alan  diğer sektörleri de kaybetmemek için, paniğe yol açacak sorumsuzca ve araştırma yapmadan yapılan beyanatlara,  sayın yetkilileri daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Örnek olarak Paris iklim zirvesinde Sayın (IEA) Başkanı ekonomist  Fatih BİROL beyin yaptığı talihsiz basın açıklaması şöyleydi: “tüm temiz enerjiler kazandı , temelde üç kazanan bir kaybeden var, KÖMÜR santralleri bütün dünyada çok büyük darbe yiyecek, kredi bulamayacak ve batacaklar” şeklindeydi. Bu açıklama ile kredi almış, 30 yıl borçlanmış santraller, yatırımı devam eden ve yatırıma başlamak üzere olan santraller ve girişimcilerinin paniklemesi son derece tehlikeli ve zamansız sonuçlara sebep olacaktır. Zincirin halkalarının kopması bir çok ülke ve yatırımcıya büyük zararlar verecektir. Yenilenebilir enerjilere karşı değilim ancak  gelişmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Diğer enerji üretim yollarına inanmaktayım ancak eski ve çalışmakta olan  teknolojileri yeni teknolojiler ile revize ederiz demesi gerekirdi; daha iyi bir araştırma yapsaydı bu buluşun yapıldığını öğrenebilirdi.

BM Paris iklim zirvesinde alınan kararlar ile ilgili ne söylemek istersin.?
BM. Paris iklim zirvesinde alınan kararlar insanın yaşamı için sera gazi salınımının bütün dünya devletlerin katilimi çok önemliydi sevindirici insanlık adına.
Özel sektörle çalışmanız oldu mu?
Özel sektör de KUZU GRUP ile İSKİ Tuzla arıtma tesisinde çalışmamız oldu.
 
Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/tasi-yakan-turk-mucit-amerika-yolcusu-haberi-304252

Bize Ulaşın!

Sayın Ziyaretçimiz, Stinga Enerji A.Ş. olarak, sizinle iletişim kurmak ve değerli sorularınızı, önerilerinizi ve geri bildirimlerinizi dinlemek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Müşteri memnuniyeti, önceliğimizdir ve enerji sektöründe en üstün hizmeti sunma taahhüdümüzü sürdürmek için sizinle etkileşimde bulunmaktan büyük mutluluk duyarız. Firmamız hakkında daha fazla bilgi almak, ürün ve hizmetlerimize ilişkin sorularınızı sormak veya iş birliği fırsatları hakkında görüşmek isterseniz, aşağıdaki iletişim bilgilerinden herhangi birini kullanarak bize ulaşabilirsiniz: Profesyonel ve deneyimli ekibimiz, sizinle birlikte çalışmayı ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için en uygun çözümleri sunmak için sabırsızlanıyor. Sorularınızı en kısa sürede yanıtlayarak size destek olmak için buradayız. Sizlerle tanışmayı ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için birlikte çalışmayı umut ediyoruz.

İLETİŞİM
https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube