Stinga Enerji Makine Üretim San. ve Tic. AŞ - Cumhuriyet Mah. D-100 Karayolu Cad.İstanbul Outlet Park No:374/63 Büyükçekmece/İstanbul/Türkiye

Projeler

Stinga Yüksek Isı Reaktörleri

Sizlere gururla Stinga Enerji'nin "Yerli ve Milli Makine Üretimi" üzerine odaklanan çalışmalarından bahsetmek istiyoruz.

Stinga Enerji'nin "Yerli ve Milli Makina Üretimi" çalışmasının, ülkemizin geleceğine ışık tutacağına inanıyor ve sizleri bu umut dolu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz.
Günümüzde enerji ve çevre konuları giderek önem kazanıyor. İşte bu noktada, size heyecan verici bir haberimiz var; Yeni nesil yerli ve milli Stinga teknolojileri, Arıtma Çamuru, Yüksek nemli Düşük Kalorili Linyit kömür, Orman Atığı, Tarım Ürünleri Atığı, Fındık Kabuğu, Zeytin Posası, Evsel Atıklar, Sanayi Atıkları, Tezek, Tavuk Gübresi gibi organik maddeleri karbonlaştırarak kurutmaktadır. Karbonlaştırılarak kurutulan maddelerin nem oranı yüzde bire kadar düşürülmektedir. Bu teknoloji Aynı zamanda, bu maddeleri yakıt olarakta kullanabilmektedir. Bunun yanı sıra, organik maddelerin haricinde, kil, Bentonit ve diğer inorganik maden cevherlerinide kurutarak nem oranını % 1 neme kadar indirebilmektedir.
Bu buluş, Amerika Birleşik Devletleri dahil 134 ülkeden patentli bir kurutma teknolojisidir! Ve daha da güzel olanı, bu teknolojinin imalatı Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştiriliyor.
Fosil yakıtların, enerji üretimindeki önemi tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, birlikte getirdiği karbon ayak izi ve çevresel etkileri de göz ardı edilemez. İşte Stinga Enerji'nin patentli kurutma teknolojisi, bu noktada devreye giriyor.
Stinga Enerji'nin patentli kurutma teknolojisi, kömür, kil, bentonit, arıtma çamuru ve benzeri bir çok ham maddelerin işlenmesinde devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Kurutma sürecinde, enerji verimliliği maksimum düzeyde sağlanırken, aynı zamanda çevre dostu bir yaklaşım benimseniyor. Bu da hem enerji sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı sağlıyor, hem de çevresel etkileri minimize ediyor.
Yeni nesil kurutma teknolojisi, ham maddelerinin kurutma sürecinde enerji verimliliğini maksimum düzeyde sağlar. Bu da, daha az yakıt tüketimi anlamına gelir ve dolayısıyla karbon ayak izini azaltır.
Yeni nesil kurutma teknolojisi, besleme yapılan ürünün nem oranını sıfıra yakın düşürüp, kaliteyi artırıyor ve işlenebilirliği kolaylaştırıyor. Bu da enerji üretiminde daha yüksek verimlilik sağlamak anlamına geliyor. Aynı zamanda, karbonlaştırarak kurutulan ürünlerin içerdiği zararlı maddeleri azaltarak, çevresel etkileri en aza indiriyor ve hava kalitesini iyileştiriyor.
Stinga Enerji'nin Türkiye'de yerli sermaye ile gerçekleştirdiği imalat, yerli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Ülkenin enerji sektöründeki teknolojik gelişimini destekleyerek, istihdam yaratıyor ve yerli kaynakların kullanımını teşvik ediyor. Bu da Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve ekonomik büyümesine olumlu bir etki yapıyor.
Stinga Enerji'nin kurutma teknolojisi, yüksek verimlilik, çevrecilik ve yerli kaynakların kullanımı gibi önemli avantajları bir araya getiriyor. . Fosil yakıtların önemini anlayarak, çevremizi koruma misyonunu da benimseyen Stinga Enerji, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında yeni bir çağ açıyor.

Proje Adı
Stinga Yüksek Isı Reaktörleri
Ürün Kategorisi
Tamamlanmış Projeler
Lokasyon
Stinga Türkiye
https://stingaenerji.com/assets/images/footerlogo.png
Telefon
WhatsApp
instagram
Youtube